rvanshnasi

اشتراک گذاشته شده با :

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت

شخصیت شناسی

روانشناسی شخصیت چیست؟

در رشته روانشناسی شخصیت، ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

دانشجویان رشته روانشناسی شخصیت به مطالعه  الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتار که هر فرد را از دیگری متمایز می‌کند، می‌پردازند. این روان‌شناسان معمولاً در محیط علمی به عنوان مدّرس یا پژوهشگر فعالیت می‌کنند.

شخصیت شناسی

در روانشناسی شخصیت، تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.

شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد». شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت شناسی، نشان می‌دهد که تمام معانی شخصیت را نمی‌توان در یک نظریه خاص یافت. برای مثال کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌دانست که محور تمام تجربه‌های وجودی بود. یا گوردن آلپورت شخصیت را مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد تلقی کرده است. واتسن شخصیت را مجموعه سازمان یافته‌ای از عادات می‌پنداشت و زیگموند فروید، عقیده داشت که شخصیت از نهاد(ID)، خود(Ego) و فراخود(Super ego) ساخته شده است.

شخصیت چیست؟ 

شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند. 

روان‌شناسی شخصیت، ویژگی‌های یگانه افراد و نیز مشابهت‌ها بین گروه‌هایی از افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

ویژگی‌های شخصیت

• شخصیت، سازمان یافته و سازگار است.

• شخصیت، هر چند پدیده‌ای روانی است امّا تحت تاثیر فرایندها و نیازهای بیولوژیک قرار دارد.

• شخصیت باعث پدیدآمدن رفتارها می‌گردد.

• شخصیت از طریق افکار، احساسات، رفتارها و بسیاری چیزهای دیگر نمود می‌یابد.

شخصیت

شخصیت از دیدگاه روانشناسی

دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی شخصیت افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : نظریه روانکاوی کلاسیک ، نظریه روانکاوی نوین ، نظریه انسان گرایی، نظریه شناختی، نظریه یادگیری اجتماعی و … » در حوزه مطالعه روانشناسی شخصیت شده است.

 

ماهیت شخصیت و انسان

یکی از جنبه‌های با اهمیت در «روانشناسی شخصیت» که در «نظریه‌های شخصیت» منعکس شده است برداشت یا تصوری است که از ماهیت «انسان و شخصیت او» ارائه شده است (یا می‌شود). این سوالها با ویژگی اصلی انسان ارتباط برقرار می‌کنند و همه مردم (شاعر ، هنرمند ، فیلسوف ، تاجر ، فروشنده و …) همواره به روش های مختلف به این سوالها پاسخ می‌دهند؛ بطوری که می‌توانیم بازتاب همه جانبه آنها را در «کتابها ، تابلوهای نقاشی ، و در رفتار و گفتارشان» ببینیم و روانشناسی شخصیت و نظریه پردازان این حوزه نیز از آن مستثنی نیستند.

تاریخچه مطالعه روان‌شناسی شخصیت

تاریخچه مطالعه روان شناسی شخصیت به زمان یونان باستان بر می گردد. کوشش دانشمندان برای توصیف و طبقه‌بندی منش آدمی را می‌توان در یونان باستان ردیابی کرد. در عهد باستان، تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج‌های چهارگانه (خون، صفرای سیاه، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند و بر این اساس، افراد را به چهار سنخ یا تیپ شخصیتی: دموی ‌مزاج، سوداوی ‌مزاج(مالیخولیایی)، بلغمی‌ مزاج و صفراوی ‌مزاج طبقه‌بندی می‌کردند. بدین ترتیب، ضمن این‌که افراد به سنخ‌های مختلف شخصیتی طبقه‌بندی می‌شدند علت تفاوت‌های فردی نیز توجیه می‌شد. این نظریه شخصیت تا قرن 19 هم‌ چنان دوام یافت.

نظریه‌های شخصیت، طی دوران شکل‌گیری خود مانند هر پدیده دیگری تحت تاثیر عوامل مختلف تاریخی قرار گرفته‌اند. از آن میان، چهار عامل نقش موثری داشته‌اند که عبارتند از: پیشرفت طب بالینی اروپا، روش‌های روان‌سنجی، روان‌شناسی رفتارگرایی و روان‌شناسی گشتالت. علاوه بر این عوامل تاریخی، عوامل معاصر موجود نیز در روان‌شناسی شخصیت تاثیر گذاشته‌اند. از جمله این عوامل می‌توان از پیدایش یا تکامل رشته‌هایی مانند روان‌شناسی میان‌فرهنگی، فرایندهای شناختی، روان‌شناسی در پهنه زندگی(تمام مدت عمر) و انگیزش نام برد.

روان‌شناسان شخصیت برای مطالعه و تحقیق، از چهار نوع داده استفاده می‌کنند که عبارتند از: داده‌های مربوط به سوابق زندگی فرد، داده‌های جمع‌آوری شده توسط مشاهده‌گر، داده‌های حاصل از آزمون‌ها و داده‌های حاصل از گزارش‌های شخصی. هر یک از روان‌شناسان شخصیت، نوعی از این داده‌ها را ترجیح می‌دهند. اما همه آن‌ها در مورد فایده بالقوه هر یک از انواع چهارگانه داده‌ها تردیدی ندارند.

شخصیت

مطالعه شخصیت 

روش‌های چندی برای مطالعه شخصیت وجود دارد. هر روش دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است:

• روش‌های تجربی: در این روش‌ها پژوهشگر متغیرهای مورد نظرش را کنترل و دستکاری می‌کند و نتایج را می‌سنجد. این علمی‌ترین روش تحقیق است، امّا پژوهش‌های تجربی، هنگامی که مطالعه جنبه‌هایی از شخصیت نظیر انگیزه‌ها، هیجانات و تمایلات مورد نظر باشد، ممکن است بسیار پیچیده باشد.

• مطالعات موردی و روش‌های خود-گزارشی: این روش بر تحلیل عمیق فرد و همچنین اطلاعات فراهم شده از فرد تکیه دارد. مطالعات موردی به شدّت وابسته به تفسیر مشاهده کننده است در حالی که روش‌های خود-گزارشی به حافظه فرد مورد نظر بستگی دارد. به این دلیل، این روش‌ها بسیار ذهنی هستند و تعمیم یافته‌ها به جامعه‌ای بزرگتر دشوار است.

• تحقیقات بالینی: این روش بر اطلاعات جمع‌آوری شده از بیماران بستری، در طول دوره درمان تکیه دارد. بسیاری از نظریه‌های مربوط به شخصیت بر پایه این نوع پژوهش قرار دارد امّا به دلیل آن که موضوعات تحقیق، منحصر به فرد و نشانگر رفتار نابهنجار هستند، این تحقیق بسیار ذهنی است و تعمیم آن دشوار است.

نظریه‌های شخصیت

• نظریه‌های بیولوژیک: رویکردهای بیولوژیک، عوامل ژنتیکی را مسئول شخصیت می‌شناسند. پژوهش‌هایی که بر روی وراثت به عمل آمده، وجود ارتباط بین عوامل ژنتیکی و ویژگی‌های شخصیتی را نشان می‌دهد. یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان بیولوژیک، هانس آیزنِک است که بین جنبه‌های شخصیتی و فرایندهای بیولوژیک ارتباط برقرار کرد. برای مثال، آیزنک چنین عنوان کرد که افراد درون‌گرا دارای تحریک مغزی بالایی هستند و این امر آن‌ها را به سوی اجتناب از تحریک هدایت می‌کند. از سوی دیگر، آیزنک عقیده داشت که برون‌گراها دارای تحریک مغزی کمی هستند و این امر باعث می‌شود که به دنبال تجربیات تحریکی بروند.

• نظریه‌های رفتاری: نظریه‌های رفتاری، شخصیت را حاصل تعامل بین فرد و محیط می‌دانند. نظریه‌پردازان رفتاری، به مطالعه رفتارهای قابل مشاهده و اندازه‌پذیر می‌پردازند و نظریه‌هایی که افکار و احساسات درونی را به حساب می‌آورند، رد می‌کنند. اسکینر و آلبرت بندورا از جمله نظریه‌پردازان رفتاری هستند.

• نظریه‌های روان پویشی: نظریه‌های روان‌پویشی شخصیت به شدّت تحت تأثیر کارهای زیگموند فروید است و بر تأثیر ذهن ناهشیار (ناخودآگاه) و تجربیات کودکی بر روی شخصیت تأکید دارد. نظریه‌های روان‌پویشی شامل «نظریه مرحله روانی-جنسی» فروید و «مراحل رشد روانی-اجتماعی» اریکسون است.

فروید عقیده داشت که سه مؤلفه سازنده شخصیت عبارتند از نهاد، خود و فراخود. نهاد، مسئول کلیه نیازها و امیال است در حالی که فراخود، مسئول اخلاقیات و ایده‌آل‌ها می‌باشد. و خود، بین درخواست‌های نهاد، فراخود و واقعیت در نوسان است. 

اریکسون عقیده داشت که شخصیت در طی یک سری از مراحل پیشرفت می‌کند و در هر مرحله برخی تناقض‌ها بروز می‌کند. موفقیت در هر مرحله به غلبه موفقیت‌آمیز بر این تناقض‌ها بستگی دارد.

شخصیت شناسی(MBTI)

1291998_888.jpg

به دنیای هیجان انگیز شخصیت شناسی و خودشناسی خوش آمدید !!

خودشناسی بزرگترین ثروتی است که یک انسان در طول دوران زندگی می تواند برای آن سرمایه گذاری کند . حتی می تواند تبدیل به بزرگترین ثروتی شود که از شما به یادگار می‌ماند. از این نکته هم نمی توان به سادگی گذشت که برای شناخت خود و شخصیت شناسی باید سختی ها و رنج هایی را هم تحمل کنیم . البته اگر حاضر نشویم این رنج خود شناسی را تحمل کنیم باید هزینه های سنگینی تری را پرداخت کنیم . که الزاما همیشه صحبت از هزینه های مالی نیست ! بلکه گاهی نشناختن خود باعث مجموعه انتخاب های اشتباه و در نهایت تباهی کل عمر و زندگی می شود .

یکی از برجسته ترین مشخصه های ذهن ما انسان‌ها این است که فهم بسیار اندکی از آن داریم . با این که به تعبیری در وجود خودمان سکونت داریم ، غالبا فقط موفق می شویم از بخشی از کیستیِ خودمان سر در بیاوریم .  گاهی فهم دینامیک های سیاره ای در فضا برای ما ساده تر از درک ساز و کاری است که شخصیت ما را می سازد . 

شخصیت شناسی چیست ؟

همه ما معمولا با این سوال روبرو می شویم که چرا اطرافیان ما رفتار ها و عکس العمل های متفاوتی نسبت به دنیا دارند و دنیا را به شکلی متفاوت با ما تجربه می کنند ، در تصمیم گیری ها به شکل متفاوتی عمل می کنند و به شکل متفاوتی در زندگیشان برنامه ریزی می کنند . دانش‌ شخصیت شناسی MBTI تا حد زیادی می تواند به این سوال پاسخ دهد و ریشه این تفاوت ها را برای ما پیدا کند 

شخصیت شناسی

 متاسفانه جامعه به همه افراد به یک چشم نگاه می کند !

 

به علت اینکه جامعه و محیط اطراف ما شناخت درستی از تفاوت های بین تیپ های مختلف شخصیتی ندارد معمولا رفتار و واکنش مناسبی هم در هنگام روبرویی با تیپ های مختلف شخصیتی از خود نشان نمی دهد . مثلا در جامعه ، محل کار ، مدرسه و حتی خانواده به یک فرد درونگرا توجه زیادی نمی کنند و این افراد برونگرا هستند که به سبب ویژگی برونگرایی مورد تشویق و توجه قرار می گیرند . به همین دلیل هم معمولا افراد بخصوص در نوجوانی و جوانی تمایل به زدن نقاب برونگرایی دارند .

آشنایی با شخصیت شناسی و MBTI از دو جنبه برای ما با اهمیت است : اول اینکه با داشتن دانش شخصیت شناسی می توانیم تیپ شخصیتی خودمان را پیدا کنیم و مسیر زندگی مان را بر اساس آنچه هستیم انتخاب کنیم نه بر اساس خواسته و خوش‌آیند دیگران . دوم اینکه می توانیم به دیگران هم آگاهی بدهیم که تفاوت های شخصیتی را به رسمیت بشناسند و درک کنند افراد با هر تیپ شخصیتی و هر قدر هم متفاوت از نظر تیپ شخصیتشان محترم و قابل قبول هستند .

یک نکته مهم

نکته ای که قبل از شروع به خودشناسی باید حتما به آن توجه کنید این است که گاهی درک و باور آنچه هستیم برایمان جذاب نیست و دانستن آن برای ما رنج آور است. حالا اگر ما بتوانیم با رنجِ روبرویی با خود مواجه شویم و از آن فرار نکنیم این رنج برای ما تبدیل به گنج می شود و تا آخر عمر می توانیم این گنج را تبدیل به سرمایه کنیم برای زندگی بهتر و مفید تر . 

 

شخصیت شناسی راه ها و روش های بسیار متعددی دارد که MBTI را به دلایل زیر برای این کار انتخاب کردیم :

  • از سال ۱۹۲۳ که کتاب تیپ های روانشناختی ( Psychological Types ) توسط کارل گوستاو یونگ منتشر شد چیزی حدود صد سال می گذرد . از ابتدا MBTI برمبنای این کتاب ایجاد شد و در طی این سالها توسعه پیدا کرد و تبدیل به یک ابزار بروز و قابل اعتماد شد. 
  • MBTI در شاخه های مختلف مانند شخصیت شناسی در محیط کار ، خودشناسی و شخصیت شناسی فرزندان و… توسعه پیدا کرده و تبدیل به یک ابزار عمومی در موارد مختلف شده که داشتن آگاهی نسبت آن برای ما بسیار مفید و شاید ضروری باشد.
  • MBTI تیپ های شخصیتی را به ۱۶ تیپ تقسیم بندی کرده و برای هر تیپ توضیحات کاملی ارائه می دهد و نقاط ضعف و قوت و مشخصات و ویژگی های هر تیپ شخصیتی را می گوید.

 

MBTI چطور به وجود آمد ؟

کاترین بریگز و ایزابل مِیِر از مهم ترین افراد در تیپ شناسی شخصیت MBTI هستند ، این دو نفر آنقدر مهم و تاثیر گذار بودند که نام این بزار از نام این دو فرد گرفته شده است (Myers–Briggs Type Indicator). 

ریشه این تست (MBTI)بر می گردد به نظریه تیپ های شخصیتی که یونگ در سال ۱۹۲۰ ارائه داد . این کتاب به دست خانم های بریگز رسید و آنها فهمیدند تئوری یونگ خیلی شبیه به تحقیقاتی است که تا به حال انجام داده اند . اما تحلیل های عمیق تری نسبت به شخصیت افراد در این کتاب ارائه شده است .آنها به این حقیقت رسیدند که اگر افراد هرچه بیشتر خودشان را بشناسند و با تیپ شخصیتی ای که دارند آشنا شوند، می توانند انتخاب های آگاهانه تری داشته باشند و در تمام مسیر های زندگی مثل انتخاب شغل ‌، همسر و … با چشمان باز انتخاب کنند و نه بر اساس نظر دیگران و یا شانس و اقبال.

کاترین بریگز و دخترش تصمیم گرفتند تئوری تیپ های شخصیتی یونگ را به صورت کاربردی در بیاورد . حدودا بیست سال روی پروژه توسعه یک روش برای شناخت تیپ های مختلف شخصیتی وقت گذاشتند تا در نهایت در دهه ۵۰ میلادی تئوری یونگ تبدیل شد به یک روش عملی برای شخصیت شناسی . البته در طول سال های طولانی تا به امروز MBTI بطور مستمر به‌روز شده و تفسیرهای کامل تری از هر تیپ شخصیتی بیان می کند .